Próféta Galéria

Tolerancia estek a Prófétában - Szakralitás és művészet

Galériánkat nemcsak képzőművészeti kiállítóhelyként szeretnénk működtetni, hanem kultúrmissziós tevékenységet is el szeretnénk látni. Április 19-től Szakralitás és művészet címmel öt csütörtökön keresztül azoknak kínálunk programot, akik egyrészt érdeklődnek különböző vallások, a szakrális terek és a művészettörténet különböző korszakai iránt, másrészt nyitottak arra, hogy észrevegyék az evangélikus, a katolikus, a zsidó és a baptista vallás egy-egy jeles vezetőjének az Ó- és Újszövetségi fejezetek értelmezésében tetten érhető hangsúlyeltolódásait.A vallási vezetők előadásait egy-egy művészettörténész vagy képzőművész slide-show-ja követi, ahol a szent könyvek adott fejezeteit illusztráló műalkotások bemutatását és elemzését hallgathatjuk meg. Az alkalmak kiemelten fontos célja, hogy megfogalmazzuk és megéljük: nem vagyunk idegenek, sokkal több dolog közös bennünk és hitünkben, mint ami elválaszt minket.  A vendégek: Radnóti Zoltán rabbi, Tamási Balázs hebraista, Hardi Titusz OSB, Csordás Zoltán festőművész, Gáncs Tamás evangélikus lelkész, Schneller János művészettörténész, és Jim Knies baptista lelkipásztor, Schneller István építész, egyetemi tanár és Mártai Erik képzőművész.

vissza